top of page

Predplatné pre sezónu 2024

Pred kúpou predplatného si dôkladne prečítajte informácie nižšie. Ak by ste mali akékoľvek otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom emailu, alebo kontaktného formulára.

230829112_513046183318003_18277742206300
Komunitou podporované poľnohospodárstvo.

Forma komunitou podporovaného poľnohospodárstva funguje v zahraničí už veľa rokov (CSA programy) a prve lastovičky takto fungujú už aj u nás.

My sme s takouto formou predaja-alebo zdieľania úrody počítali od začiatku, ale až v tejto sezóne sme sa odvážili to uviesť do praxe.

V podstate ide o to, že sa nájde komunita ľudí, ktorá si predplatí úrodu z farmy na celú sezónu, čo je výhodné tak pre odberateľov, ako aj pre farmára.  Keďže sa jedná o predplatné, farmár dostane peňažnú odmenu vopred, ešte pred začiatkom produkčnej sezóny, teda v čase kedy má najväčšie výdaje. (nákup osiva, materiálov potrebných na pestovanie, oprava fóliovníkov, kompost, nástroje atď), vie si lepšie naplánovať produkciu, vie pre koľkých odberateľov bude pestovať.

Odberateľ si týmto zaistí pravidelný podiel z úrody, priamo podporí lokálnu ekonomiku, ekológiu, pripojí sa do komunity atď.

Základný princíp fungovania vzťahu farmár – predplatiteľ je ten, že spolu zdieľajú aj výhody aj riziká pestovania. To znamená, že v čase hojnosti bude aj podiel z úrody väčší, do boxu sa dostane viac rôznych produktov a výška predplatného sa nijako nezmení. Naopak v čase extrémnych výkyvov počasia, ako môže byť extrémne sucho, víchrica, alebo krupobitie, ktoré môžu poškodiť časť úrody, znášajú dôsledky zase všetci spolu, čiže sa podiel môže zmenšiť. (toto sa snažíme eliminovať rôznorodosťou plodín )

Koľko, kde a za koľko

 

V plnom predplatnom na celú sezónu 2024 bude započítaných 20 celých boxov jeden krát týždenne.

Prvý podiel bude pravdepodobne v polovici mája – posledný v októbri.

Všetko záleží na počasí a podielov môže byť viac.

Ak bude podielov viac, bude treba na konci sezóny doplatiť alikvotnú čiastku.

 Výška predplatného na celú sezónu (20 boxov) je 340€ v jednej splátke – alebo dve splátky po 170€.

 

Pre jednotlivcov, alebo ľudí s menšou spotrebou je možné si predplatiť polovičnú veľkosť boxu za cenu 240€ .

 

Takisto sa dá predplatiť len na polovicu sezóny / 10 týždňov:

plný box za 180€

polovičný box za 130€

 

 

 Obsah boxu sa bude samozrejme meniť počas sezóny, pokúsime sa ho vždy naplniť čo najviac, kvalitnou a pestrou úrodou. 

 

Dodávať budeme na výdajné miesta :

 

Farma Poživeň Hlboké

Lasičky Senica

Štvorlístok Senica

ZvážmeSi Skalica

Stupava – sobotný trh

 

Po dohode môžeme box dodať na adresu – ak bude na trase :-)

 

 

 

Chcete odberné miesto vo vašej blízkosti?
Dajte nám vedieť!
Vyplňte formulár a budeme vás informovať o nových možných lokalitách.

ĎAKUJEME

bottom of page